psd-408中文

psd-408中文

厥由阳气之衰,无分寒热,非大补不能回阳而起弱。安奠二天参地黄,白术山药扁豆襄。

歌括∶劳倦伤脾运化慢,气血枯槁肠腑干。治心火炎上,肾水不升,致使水火不得相济,膀胱小肠积热,或癃闭不通,或遗沥不禁,或白浊如泔,或膏淋如浓,或如栀子水,或如沙石米粒,或如粉糊相似者,俱是热症也。

此等之妇,偏易动火,然此火因贪欲而出于肝木之中,又是虚燥之火,绝非真火也。每二三十丸,食远服。

此药与演气丹、备急丸,居家出入不可缺。白汤送下六七十丸。

血不荫胎,何必大补其水? 眉批∶凡带症多系脾湿。

如四肢逆冷,又泄痢类伤寒阴症,又难用四逆汤,必用倍参生化汤,加附子一片,可以回阳止逆,又可以行参、归加参生化汤治产后发厥,块痛未止,不可加、术。 前有减干姜者,详之。

Leave a Reply